ORDINUL 1011 / Cum se obtin fonduri de la Ministerul Sanatatii

Pasii necesari obtinerii fondurilor pentru tratament in strainatate in baza ordinului 50/2005 modificat cu Ordinul 1011/iunie 2011 (pentru servicii medicale care nu sunt decontate de Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate).

project.title

Pacientul

(sau o ruda pana la gradul IV, sau reprezentantul legal al pacientului):

1. va cere medicului curant o scrisoare medicala sau un raport medical, in care sa se specifice clar ca: tratamentul/transplantul de care pacientul are nevoie nu se poate efectua in Romania (cu motivatie, ex: nu exista banca de donatori, nu exista tehnica necesara in Romania etc.) si se recomanda efectuarea tratamentului/transplantului intr-o clinica din strainatate.

ATENTIE: Scrisoarea/raportul medical trebuie sa aiba parafa medicului curant si stampila unitatii sanitare in care bolnavul a fost ingrijit.

2. va depune urmatoarele acte la Directia Sanitara teritoriala de resedinta, pentru intocmirea dosarului medical necesar obtinerii fondurilor:

– cerere pentru trimiterea la tratament in strainatate

– scrisoarea medicala (in original) primita de la medicul curant, de specialitate, privind efectuarea tratamentului in strainatate

– bilet de iesire din spital

– analize medicale (copie)

– C.I.

– copia fisei medicale din care sa reiasa clar diagnosticul

ATENTIE: Dosarul depus va primi de la Directia Sanitara teritoriala un numar de inregistrare, in baza caruia pacientul va putea solicita informatii privind stadiul acestuia. (Ord. 1011/2011 art 2; alineatul 2)

3. va merge la investigatii medicale la Comisia teritoriala, dupa trimiterea dosarului de catre Directia Sanitara (dosarul va fi trimis in termen de 2 zile lucratoare de la data depunerii acestuia)

4. in cazul aprobarii dosarului medical pentru tratament in strainatate de catre Comisia teritoriala, pacientul (ruda/reprezentant legal) are posibilitatea (in urma unui angajament scris cu Directia Sanitara teritoriala) sa corespondeze direct cu clinicile din strainatate recomandate de Comisie (Ord. 1011/2011 art 3; alineatul 4)

5. corespondenta se va prezenta Directiei Sanitare teritoriale (vor fi documentele oficiale cu antet si semnatura emise de clinici, in original sau transmise, dupa caz, prin fax ori prin e-mail in forma scanata) in termen de maximum 7 zile lucratoare (de la data acordului de tratament/transplant primit de Comisia teritoriala) si vor cuprinde cel putin urmatoarele detalii :

– Numele clinicii

– Adresa

– Persoana de contact

– Telefon; Fax; E-mail

– Numarul de cont bancar

– Numele si prenumele pacientului

– Diagnosticul

– Costul evaluarii medicale a pacientului

– Costul procedurii terapeutice aplicate

– Costul evaluarii medicale a pacientului post tratament

– Cost/zi de spitalizare

– Cost total

– Conditiile de plata a tratamentului

– Data programarii pacientului pentru internare la tratament/transplant (Ord. 1011/2011 art 3; alin. 4, alin. 5 si alin. 6)

6. In cazul unor urgente medicale, pe baza recomandarilor Comisiilor de specialitate teritoriale si a aprobarii comisiei din cadrul Ministerului Sanatatii, pacientul poate efectua tratamentul in strainatate pe cheltuiala sa, urmand ca in termen de 3 zile de la intoarcerea in tara, pe baza documentelor justificative, sa solicite Directiei Sanitare teritoriale decontarea cheltuielilor pentru acoperirea costurilor tratamentului/transplantului, spitalizarii si transportului pacientului.

ATENTIE: decontarea retroactiva este posibila doar daca a existat o aprobare prealabila.

7. Pacientul (ruda/reprezentatul legal) la intoarcerea in tara are obligativitatea de a prezenta Directiei Sanitare teritoriale, in maximum 3 zile de la intoarcere, documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului/transplantului

8. Pacientul are obligatia sa se prezinte la medicul curant care i-a recomandat tratamentul in strainatate, in termen de 14 zile lucratoare de la intoarcerea in tara sau la fiecare programare. (Ord. 1011/2011 art 12; alin. 1)

9. In cazul decesului pacientului, familia acestuia are obligatia sa anunte Directia Sanitara teritoriala in termen de 7 zile, in vederea intocmirii decontului de cheltuieli.

Administratiile statului:

1. Directia Sanitara teritoriala are obligatia de a transmite Comisiei de specialitate teritoriale dosarul pacientului, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data depunerii de catre pacient a tuturor documentelor dosarul pacientului. (Ord.1011/2011 art. 3; alin. 3)

2. Comisia teritoriala va examina pacientul si va decide oportunitatea trimiterii la tratament in strainatate

a. Comisia de specialitate comunica decizia in scris Directiei Sanitare teritoriale, in maximum 7 zile lucratoare de la examinarea pacientului. (Ord. 1011/2011 art 4; alin. 3)

– In cazul in care Comisia de specialitate decide necesitatea trimiterii pacientului pentru tratament in strainatate, aceasta va comunica decizia Directiei Sanitare teritoriale in termen de o zi lucratoare de la finalizarea examinarii cazului. (Ord. 1011/2011 art 4; alin. 2)

– In cazul respingerii, Comisia teritoriala comunica decizia Directiei Sanitare teritoriale, care anunta pacientul in termen de 2 zile lucratoare, cu recomandare de tratament in cadrul unui spital din Romania (Ord. 1011/2011 art 4; alin. 4)

b. Comisia de specialitate stabileste clinicile ce urmeaza a fi contactate in vederea obtinerii ofertelor de pret

3. Corespondenta cu clinicile recomandate de Comisia teritoriala se va realiza de catre:

a. Directia Sanitara teritoriala sau,

b. in urma unui angajament scris, de catre pacient (ruda/reprezentantul legal). In urma corespondentei cu clinicile se vor obtine:

– programarea la tratament/transplant

– costul

– conditiile de plata a tratamentului/transplantului

In situatia in care in termen de 7 zile lucratoare niciuna dintre clinici nu raspunde cererii sau raspunsurile sunt negative, Directia Sanitara teritoriala anunta in termen de maximum 2 zile lucratoare de la primirea raspunsului Comisia de specialitate teritoriala si aceasta nominalizeaza alte clinici. (Ord. 1011/2011 art 3; alin. 4, alin. 7)

4. Directia Sanitara teritoriala trimite Directiei generale de asistenta medicala din cadrul Ministerului Sanatatii dosarul intocmit in functie de nivelul de urgenta, in termen de cel mult 24 de ore de la data primirii ofertelor de pret de la clinici. (Ord. 1011/2011 art 4; alin. 5) Dosarul va cuprinde raspunsul a cel putin doua clinici recomandate si dovezi privind initierea corespondentei cu toate clinicile recomandate de Comisia de specialitate teritoriala.

a. Cazurile de urgenta medicala sau cu risc vital crescut (major) vor fi trimise catre Ministerul Sanatatii, in termen de 7 zile lucratoare de la data primirii procesului verbal cu clinicile de la Comisia teritoriala de catre Directia Sanitara teritoriala. (Ord. 1011/2011 art 3; alin. 8)

b. Cazurile care nu sunt consemnate de catre comisia de specialitate teritoriala cu nivelul de prioritate urgenta medicala sau risc vital crescut (major) vor fi trimise catre Ministerul Sanatatii, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii procesului verbal ce nominalizeaza clinicile de la Comisia teritoriala de catre Directia Sanitara teritoriala (Ord. 1011/2011 art 3; alin. 9)

ATENTIE: Dosarul va primi un numar de intrare la Ministerul Sanatatii, pe care pacientul trebuie sa-l solicite si sa-l cunoasca pentru a putea cere detalii despre stadiul dosarului sau.

5. Directia de Sanatate Publica are obligativitatea de a informa Ministerul Sanatatii in cazul in care apar disfunctionalitati care intarzie intocmirea dosarului cu mai mult de 22 de zile lucratoare, urmand ca Ministerul Sanatatii sa intervina, in maximum 2 zile lucratoare de la inregistrarea informarii. (Ord. 1011/2011 art 4; alin. 9)

6. Decizia trimiterii la tratament in strainatate este adoptata dupa examinarea dosarului de catre o comisie a Ministrului Sanatatii. Comisia trebuie sa ia o decizie pe care sa o comunice Directiei de Sanatate Publica in maximum 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului la Ministerul Sanatatii.

7. In cazul in care solicitarile de finantare depasesc fondurile alocate lunar de Ministerul Sanatatii, criteriile de prioritate sunt:

– riscul vital legat de evolutia bolii

– beneficiul estimat pentru bolnav (Ord. 1011/2011 art 5; alin. 5)

8. Dupa aprobarea dosarului de catre comisia Ministerului Sanatatii, dosarul va fi inaintat dupa caz, Ministerului Muncii, daca acesta va suporta o parte din cheltuieli sau direct Guvernului, pentru emiterea Hotararii de Guvern.

9. Hotararea de Guvern va fi publicata in Monitorul Oficial, iar Ministerul Sanatatii va inainta o adresa Directiei Sanitare teritoriale, care va face plata catre clinica selectata.

10. Cheltuielile de deplasare pentru insotitorii bolnavilor sunt decontate doar pentru minorii cu varste cuprinse intre 0-6 ani. (Ord. 1011/2011 art 4; alin. 8)