FORMULARUL S2 ( fost E112) / Cum se obtine

Obtinerea fondurilor pentru tratament in strainatate, in baza formularului S2 (E112), pentru servicii medicale decontate de Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate (conform Contract cadru nr. 324/2008)

Pentru situatia trimiterii la tratament in strainatate, in baza formularului E112, trebuie indeplinite doua conditii cumulative:

– tratamentul respectiv sa se regaseasca printre serviciile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania

– acest tratament sa nu poata fi acordat in intervalul de timp necesar in mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv in Romania, luand in considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.

Daca cele doua conditii sunt indeplinite, casa de asigurari de sanatate NU POATE REFUZA ELIBERAREA ACESTUI FORMULAR.Procedura si acte necesare pentru obtinerea formularului:

1. Persoana care solicita formularul E112 va depune o cerere scrisa la Casa de Asigurari de Sanatate unde este luata in evidenta ca asigurat. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

a) copie a actului de identitate sau a certificatului de nastere, dupa caz;

b) dosarul medical, care va contine recomandarea medicala pentru efectuarea tratamentului si inscrisuri medicale. Din aceste inscrisuri trebuie sa rezulte ca serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii in sistemul public de sanatate, precum si faptul ca acesta nu poate fi efectuat intr-un interval de timp normal in niciuna din unitatile sanitare din Romania, luand in considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii. De asemenea, trebuie precizat in mod explicit si argumentat motivul pentru care acest serviciu nu poate fi acordat intr-un interval de timp normal intr-o unitate sanitara din Romania. Dosarul medical trebuie sa fie intocmit de un medic sau o unitate sanitara aflata in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania.

Pentru detalii despre completarea dosarului medical puteti intra pe cnas.ro.

c) o confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru UE/SEE in care se intentioneaza efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical in perioada indicata de persoana solicitanta.

2. cererea se inregistreaza la registratura casei de asigurari de sanatate.

3. dupa inregistrarea cererii, Casa va analiza cererea, verificand:

a) statutul de asigurat al solicitantului

b) dosarul medical

Daca toate conditiile sunt indeplinite, se elibereaza formularul S2 (E112)

Formularul S2 (E112) se elibereaza inainte de plecarea persoanei beneficiare la tratament. Acesta poate fi emis si dupa plecarea persoanei beneficiare daca, din motive de forta majora, nu a putut fi eliberat anticipat si daca nu a fost achitata contravaloarea serviciilor medicale. In acest caz, casa de asigurari intocmeste un referat prin care se argumenteaza si justifica situatia de forta majora, document care va sta la baza eliberarii formularului S2 (E112).

Descarcati raportul pe care trebuie sa il completeze medicul din Romania.

Prestatiile in baza formularului S2 (E112) se deconteaza numai intre institutii, pe baza de facturi.